Please, let us know if any link doesn't work or send us new interesting link
Prosím, dajte nám vedieť, ak nejaký linky nefunguje, alebo nám pošlite nový zaujímavý link

Zdroje

 

1

Kraytman, M. 2nd ed., New York, McGraw - Hill, Inc. 1991, 504 s.

2

Meško,D., Pullmann, R., Nosáľová, G.: Vademékum klinickej biochémie - Vademecum of Clinical Biochemistry. Martin, Osveta 1998, 1647 s.

3

Bouchier, I. A. D., Ellis, H., Fleming, P. R.: Frensch Index of Differential Diagnosis. 13<sup>th</sup> ed., Oxford, Butter worth Hineman 1996, 812 s.

4

Widimský J. jr. Tématická príloha lekárskych časopisov. Červen 1999, 12 s., s. 5.

5

Greenberger, N. J., Bernsten, M. S., Jones, D. K., Velakaturi, V. N.: Handbook of Differntial Diagnosis in Internal Medicine, 5thed., St. Louis, Mosby - Year Book 1998, 348 stran

6

Collins, R.D.: Diferenciální diagnostika prvního kontaktu. Praha, Grada-Avicenum 1993, 523 s.

7

Fischbach, F.: A Manual of laboratory and Diagnostic Tests. 4thed., Philadelphia, J. B. Lippincott Company 1992, 1020 s.

8

Pagana, K., D., Pagana, T. J.: Mosbys Diagnostic and Laboratory Test Reference. 2nd ed., St. Louis, Mosby 1995, 944 s.

9

Eastham, R.D.: A Pocket Guide to Differential Diagnosis, 2nd ed., Bristol, Wright 1986, 521 s.

10

Jonáš, P., Slovakofarma revue, 9, 1999, č. 2-3

11

Ferenčík, M., Štvrtinová, V.,Hulín, I.: Zápal. In: Rovenský, J.: Reumatológia v teórii a praxi V. Martin, Osveta 1998

12

Ferlinz, R.: Diferenciálna diagnostika vo vnútornom lekárstve. Osveta, Martin 1987, 696 s.

13

Schäffler, A., Braun, J., Renz, U.: Vademecum lékaře. 1. vyd. Galén, Praha 1994, 790 s.

14

Skach, W., Daley, Ch. L., Forsmark, Ch. E.: Handbook of Medical Treatment. 18th Ed., Jones Medical Publications, Greenbrae 1988, 545 s.

15

Berkow, R. A., Fletcher, A. J.: The Merck Manual. 16th ed., Merck Research Laboratories, Rahway1992, 2844 s.

16

Hope, R. A., Longmore, J. M., Hodgetts, T. J., Ramrakha, P.S.: Oxford Handbook of Clinical Medicine. 3rd ed. Oxford University Press, Oxford 1993, 837 s.

17

Rossi, R., Dobler, G.: Akutní stavy pro záchrannou službu. Jan Kanzelsberger, Praha 1995, 299 s.

18

Šašinka, M., Šagát, T. et al.: Pediatria. Košice, satus 1998, 1156 s.

19

Dimová, N. a kol.: Somatický stav u pacientiek s poruchami výživy. Praktický Lékař, 79, 1999, č. 12, s. 684

20

Bates, B.: A Guide to Physical Examination and History Taking. 5th ed. J. B. Lippincott, Philadelphia 1991, 714 s.

21

Pharmindex Brevír 1998/1. Medi Media Information, spol. s r.o., Praha 1998, 1044 s.

 

 

© 1998 - 2020 MedInfo.sk, prof. MUDr. Dušan Meško, Ph.D.